ျမန္မာလူသားခ်င္းစာနာမႈ

October 29, 2016

ျမန္မာလူသားခ်င္းစာနာမႈ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၆ သန္းခန္႔ ရရွိထား

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈရန္ပံုေငြအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ သန္းနီးပါး ရရွိထားၿပီး ၃.၈သန္းကို ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔က ျပည္သူမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္၊ ကုလလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိနႈိင္းေရး႐ုံးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဆီြဒင္အစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံလူသားခ်င္းစာနာမႈရန္ပံုေငြအတြက္ ဆီြဒစ္ေငြ ၅ သန္း အခုရက္ပိုင္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့တာ အပါအ၀င္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေတြေပါင္းရင္  ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံလူသားခ်င္းစာနာမႈရန္ပံုေငြအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆သန္းနီးပါး ရရွိထားတယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္  ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈရန္ပံုေငြကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိနႈိင္းေရး႐ုံးက စီမံခန္႔ခြဲၿပီး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္၊ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူေတြရဲ႕ အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ရန္ပံုေငြေတြကို ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈရန္ပံုေငြရဲ႕  ၅ဝ ရာခိုင္နႈန္းကိုေတာ့ အေရးေပၚအေျခအေနေတြမွာ ေရွ႕တန္းကေန ဦးစြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သူေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္း အစိုုးမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈရန္ပံုေငြ စတင္ တည္ေထာင္တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္းကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ စီမံခ်က္ ၅၇ ခုအတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up