ျမန္မာတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

A d v e r t i s e m e n t With Us

April 12, 2016

ျမန္မာတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားတိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တရား၀င္ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ မတ္လမွာ ကုန္ဆံုးတဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏံွတဲ့ စီမံကိန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရွိပါတယ္။ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ စင္ကာပူက စီမံကိန္း ၅၅ ခုမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ကလုပ္ငန္းေပါင္း ၄၃ ခုမွာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာေတာ့ ေရနံနဲ႔ သေဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ တန္ဖိုး အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔ေနာက္မွာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄- ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံ ရရရွိခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up