ျမန္မာတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳသူ

September 28, 2016

ျမန္မာတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳသူဦးေရအလြန္မ်ားဟု ဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္မက်တဲ့ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္မ်ားေနၿပီး ဒီအခ်က္ဟာ ကေလးေမြးႏႈန္း က်ဆင္းေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာ ရင္း စစ္တမ္းတရပ္က ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟုိတယ္မွာ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေမြးဖြား ျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆုံးျခင္း စတဲ့ စာတမ္းသုံးေစာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအခမ္းအနားမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းကို ဖတ္ၾကားခဲ့တဲ့ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာခုိင္ခုိင္စိုးက ''ဘာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္က်ဖူးတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကေလးေမြးႏႈန္းဟာ စုစုေပါင္းအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကေလးေမြးႏႈန္းနဲ႔ ဘာလို႔ ကြာလဲဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ အိမ္ေထာင္မက်တဲ့ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းက အလြန္မ်ားေနပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ က်တဲ့အသက္အရြယ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအုပ္စု ကေလးေမြးႏိုင္တဲ့အသက္အရြယ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအုပ္စုလို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ ၄၅ ကေန ၄၉ အထိေပါ့။ အဲဒီအုပ္စုရဲ႕ ၁ဝဝ မွာ ၁၄ ေယာက္၊ ၁၅ ေယာက္က အိမ္ေထာင္မျပဳၾကပါဘူး။ အဲဒါဟာ ေမြးႏႈန္း က်ဆင္းေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တရပ္ပါ။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ မိသားစု စီမံကိန္းေတြ လိုပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ၊ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ဒါေတြလုပ္ဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ မျပဳတဲ့သူေတြ ဘာေၾကာင့္အိမ္ေထာင္မျပဳတာလဲဆိုတာကိုေရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ဖို႔လိုပါတယ္။” ရန္ကုန္ သကၤန္းကြ်န္းက တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚျမင့္ျမင့္ေ၀က “အိမ္ေထာင္ရွင္ သူငယ္ခ်င္း ေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြကို ျမင္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ေတြ ထိတ္လန္႔တယ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕တယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ေတြ အသက္ေတြႀကီးႀကီးလာ ရာထူးေတြလည္း ႀကီးႀကီးလာေတာ့ ၿပီးေတာ့ ပညာေတြကလည္း တအားတတ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ငါနဲ႔တန္တဲ့သူ ဘယ္သူမွ မရွိဘူး အဲ့လို စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။” ပတ္၀န္းက်င္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမွုေတြ ျမင္ေတြ႔ရတာမ်ားလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စိတ္ကုန္သြားတာလည္း အေၾကာင္းတခ်က္အေနနဲ႔ ပါႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနက ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာခုိင္ခုိင္စိုးကေတာ့ ေမြးဖြားျခင္းေပၚလစီ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေပၚလစီ၊ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို ေပါင္းကာ လူဦးေရမူဝါဒကို ေရးဆြဲရမယ္လို႔ မေန႔က အခန္းအနားမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေမြးဖြားႏႈန္းအရသာ ေမြးႏႈန္းက်လာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ က်တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူးလို႔ သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “''အမ်ဳိးသမီးတေယာက္က ပ်မ္းမွ်ကေလးႏွစ္ေယာက္ခြဲႏႈန္းေမြးေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာရွႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အလယ္အလတ္အေနအထား မွာရွိေနတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေတြ အရ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုမွာ ကေလးတေယာက္ႏႈန္း ေမြးႏႈန္းက်လာတယ္။ အခု လက္ရွိ ႏွစ္ေယာက္ခြဲအထိက်လာတယ္။ အဲဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ကေလးေမြးႏႈန္းက အမ်ဳိးသမီးအားလုံးကို အေျခခံ ၿပီးတြက္တာပါ။ အိမ္ေထာင္က်ဖူးတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အေျခခံၿပီးတြက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကေလးေမြးႏႈန္းက ငါးေယာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားနဲ႔ ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ ကေလးေမြးႏႈန္း နည္းလာတာေတြ႕ရေပမယ့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေတာ့ ေျခာက္ေယာက္၊ ခုနစ္ေယာက္ထိေမြးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေမြးႏႈန္းက်တယ္ဆိုတာက ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အေနအထားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ က်လာတာ မွန္ပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ ဒီေလာက္ႀကီးမက်ပါဘူး။'' ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံၿပီး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆုံးျခင္း စတဲ့ စာတမ္း ၃ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up