ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ထိုင္းအစိုးရ ကူညီေပးေရး စီးပြားေရးသမားမ်ား လိုအပ္

November 27, 2015

ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ထိုင္းအစိုးရ ကူညီေပးေရး စီးပြားေရးသမားမ်ား လိုအပ္

ျမန္မာမွာ စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႔ဖို႔ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈေတြမွာ ထုိင္းအစိုးရက အကူအညီေပးဖို႔ ထုိင္းစီးပြားေရးသမားေတြက ဆႏၵရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာကို ထိုင္းအစိုးရက တရား၀င္ခရီးစဥ္ေတြ မၾကာခဏသြားေရာက္ဖို႔လည္း အလိုရွိေနတယ္လုိ႔ ထုိင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ား တကၠသိုလ္ရဲ႕ အာဆီယံစီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္း ဗ်ဴဟာေရးရာ ဌာနကို ကိုးကားၿပီး ဘန္ေကာက္ပိုစ့္ သတင္းမွာ ေရးပါတယ္။ ထုိင္းအစိုးရက ျမန္မာကို အလည္အပတ္ မၾကာခဏသြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာနဲ႔ ထုိင္းစီးပြားေရးသမားေတြအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ၿပီး ကုန္သြယ္ရင္းႏွီးျမဳႇပ္နွံမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမယ္လုိ႔ ဌာနညႊန္ၾကားေရးမႉး ပြတ္ဆဒီပိုဆန္ရမ္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္တာက ထုိင္းအတြက္ အဓိက ျပႆနာလို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင္ေတြကလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ၿပီး ၂ ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ပိုမို အားေကာင္းေစမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူရဲ႕ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈအေပၚ  ျမန္မာ စီးပြားေရးသမားေတြက စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာမွာ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံလိုတဲ့ ထုိင္းေတြအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီတခုကို ထူေထာင္ရာမွာ ထုိင္းအစိုးရက ကူညီသင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ျမင့္တင္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔ေတြကလည္း ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈေတြအေပၚ အေသးစိတ္စိစစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
7 years Ago
Up