ျမန္မာတြင္ဥေရာပကုမၸဏီ ၃၀၀ေက်ာ္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား

June 7, 2018

ျမန္မာတြင္ဥေရာပကုမၸဏီ ၃၀၀ေက်ာ္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လည္ပတ္ေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကုမၸဏီ ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က ေျပာပါတယ္။ ဇြန္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-အီးယူ စီးပြားေရးဖိုရမ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ ရွိပါတယ္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၈ ဒသမ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိပါ တယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒနဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ လည္ပတ္ေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။”လိ႔ဒုသမၼတကေျပာပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ၾကဖို႔လည္း ဒုတိယသမၼတက တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။ ျမန္မာ-အီးယူ စီးပြားေရးဖိုရမ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အီးယူအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြအၾကား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအခန္းက႑၊ လူမႈေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက႑၊ အထည္ခ်ဳပ္က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး က႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ ဥပေဒေရးရာက႑၊ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားက႑ စတဲ့ က႑ ၁၂ခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up