ျမန္မာကေလးငယ္ ၄ သိန္း အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနရ

January 9, 2019

ျမန္မာကေလးငယ္ ၄ သိန္း အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနရ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနၾကရတဲ့ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး  ၄ သိန္းေလာက္ဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရတယ္လို႔ လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္း အစီရင္ခံစာ အရသိရပါတယ္။ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေလး လပတ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း အစီရင္ခံစာမွာ ခုလို ေဖာ္ျပထားတာပါ ျမန္မာျပည္မွာ အသက္ ၅ ႏွစ္ကေန ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေပါင္း ၁၂၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဒီထဲမွာ ကေလးေပါင္း ၆ သိန္းေက်ာ္ဟာ ဝင္ေငြမရတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ ဝင္ေငြနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ကေလးလုပ္သားကေတာ့ ၄၂,၅၀၀၀ ရွိၿပီး အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ကေလးေတြကေတာ့ ၃၉၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက်္ားေလးဟာ အေရအတြက္ အတူတူ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေက်းလက္မွာေနထိုင္တဲ့ ကေလးေတြဟာ ၿမိဳ႕ျပမွာေနတဲ့ကေလးေတြထက္ ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္က ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြမွာ အလုပ္လုပ္ႏႈန္းဟာ ၿမိဳ႕ျပထက္ ေက်းလက္က ၅ ဆေလာက္ ပိုမ်ားပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ကေလးအမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းမေနဖူးသူေတြ ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လုံးဝ ေက်ာင္းမေနဖူးတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရသိရပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ကေလးေတြဟာ ဝင္ေငြမရတဲ့ မိသားစုလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾက ရတာမ်ားတယ္လို႔လည္း စစ္တမ္းက ဆိုပါတယ္။
4 years Ago
Up