ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္

February 27, 2019

သခင္စစ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားအား ေခၚေဆာင္ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္မရွိ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္၏ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ေယာက္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္႐ႉးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ သခင္စစ္ကုမၸဏီက ဝုိင္းေမာ္ၿမဳိ႕ရွိ ႐ံုးခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ အႏိုင္က်င့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ကိစၥကို သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်သည္။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္ မမိုးမိုးပန္ႏွင့္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ လပတ္ေခါင္လြန္း (ခ) ကိုအာ့ေဂ်တို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသတင္းမ်ားကို ေရးသားေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သခင္စစ္ကုမၸဏီသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး တစ္႐ႉးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတခုသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတခုအေနျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ႏွိပ္စက္ပိုင္ခြင့္ မရွိသလို မည္သည့္အရပ္သား ျပည္သူလူထုကိုမွ်လည္း အလားတူ လုပ္ခြင့္မရွိေပ။ တစ္႐ႉးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ လမ္းေဖာ္က္လုပ္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း ပန္ေဒါင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံႏွင့္အတူ အဆိုပါ သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္က ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္ သတင္းသမားတာဝန္ကို သတင္းေထာက္က လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္အေပၚ သခင္စစ္ကုမၸဏီက မေက်နပ္သျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ ႐ုံးခန္းသို႔ လာေရာက္ၿပီး သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ၎တို႔ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မေခၚေဆာင္မီ “ရွင္းစရာရွိလို႔ လာေခၚတာပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံပါမယ္” ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားသတင္းေထာက္ကို ထိုင္ထ အႀကိမ္မ်ားစြာ လုပ္ခိုင္းခဲ့သလို မိန္းကေလးသတင္းေထာက္ကိုလည္း ဂ်ာနယ္ျဖင့္ ပါး႐ိုက္ခဲ့ကာ ေနာက္ထပ္ အလားတူသတင္းမ်ိဳး မေရးရန္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါေသးသည္။ ယင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ တနာရီအခန္႔အၾကာတြင္ သတင္းေထာက္၏ ဖုန္းဆက္ေခၚမႈေၾကာင့္ ဝုိင္းေမာ္ရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကို ျပန္ေခၚလာႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ သခင္စစ္ကုမၸဏီသည္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လွည့္ဖ်ားေခၚယူ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားမႈကို ဟန္႔တားၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ အသီးသီးထုတ္ျပန္ထားၿပီး ပါဝင္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတုိင္း သိခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သတင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္မႈမရွိပါက အဆိုပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားျခင္း သိုု႔တည္းမဟုုတ္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုုျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္မ်ား အေပၚ ယခုကဲ့သုိ႔ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အႏုိင္အထက္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ အတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေလ်ာက္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားၾကဖို႔လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ ဒီတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ကို သခင္စစ္ကုမၸဏီက ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမွာ အလြန္မိုက္မဲေသာ အႏိုင္အထက္လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းမွန္ေဖာ္ထုတ္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ျပည့္မ်က္လုံးကို ထိုးေဖာက္မႈဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆး၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဒီဗြီဘီက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
4 years Ago
Up