ျမစ္ေရႀကီးမႈအေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မိုးဇလထုတ္ျပန္

August 4, 2016

ျမစ္ေရႀကီးမႈအေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မိုးဇလထုတ္ျပန္

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ျမစ္ေရႀကီးမႈအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီကေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ (၁)  ဧရာ၀တီျမစ္ စိုးရိမ္ေရမွတ္၌ တည္ရွိေနမႈအေျခအေန ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ  ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေပဝက္ခန္႔၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမင္းမူၿမိဳ႕တို႔တြင္ (၁)ေပခန္႔စီ၊ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏  စိုးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး၊ ေနာက္(၁)ရက္အတြင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာက္(၂)ရက္ အတြင္း ျမင္းမူၿမိဳ႕တြင္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏  စုိးရိမ္ေရမွတ္အ သီးသီးေအာက္သုိ႕ ျပန္လည္က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ  ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕တြင္ (၃)ေပခန္႔၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ (၅)ေပခြဲခန္႔ ႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ (၂)ေပခန္႔ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏  စိုးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး၊ ေနာက္(၂)ရက္အတြင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေပဝက္ခန္႔စီ က်ဆင္းႏုိင္ကာ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အသီးသီးအထက္ ဆက္လက္တည္ရိွနိုင္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ  ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ တြင္ (၄)ေပခန္႔၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (၃)ေပခြဲခန္႔၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္ (၂)ေပခြဲခန္႔၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ (၂)ေပခန္႔၊ ဆိပ္သာၿမိဳ႕တြင္ (၁)ေပခြဲခန္႔ ၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇလြန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ (၃)ေပခန္႔စီ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏  စိုးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး၊ ေနာက္(၁)ရက္အတြင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေပဝက္ခန္႔စီ၊ ေနာက္(၂)ရက္အတြင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဆိပ္သာၿမိဳ႕၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇလြန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ (၁)ေပခန္႔စီ ဆက္လက္တက္လာႏုိင္ကာ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္ ဆက္လက္တည္ရိွနိုင္ပါသည္။ (၂) ခ်င္းတြင္းျမစ္ စိုးရိမ္ေရမွတ္၌ တည္ရွိေနမႈအေျခအေန ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕တြင္ (၂)ေပခန္႔ ၊ ကေလးဝၿမိဳ႕တြင္ (၃)ေပခြဲခန္႔ ႏွင့္ မင္းကင္းၿမိဳ႕တြင္ (၄)ေပခြဲခန္႔ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသၤီးအထက္သုိ႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္(၁)ရက္အတြင္း ေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕၊ ေနာက္(၃)ရက္ အတြင္း ကေလးဝၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းကင္းၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏  စုိးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္ က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ကနီၿမိဳ႕တြင္ (၅)ေပခြဲခန္႔ ႏွင့္ မံုရႊာၿမိဳ႕တြင္  (၂)ေပခန္႔ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္သုိ႔  ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္(၂)ရက္အတြင္း ကနီၿမိဳ႕တြင္ (၂)ေပခန္႔ ၊့  မုံရႊာၿမိဳ႕တြင္ ေပဝက္ခန္႔  က်ဆင္းႏုိင္ ကာ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးအထက္ ဆက္လက္တည္ရွိႏုိင္ပါသည္။ (၃)  ဒု႒ဝတီျမစ္ စိုးရိမ္ေရမွတ္၌ တည္ရွိေနမႈအေျခအေန ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္အရ ဒု႒ဝတီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕တြင္ (၁)ေပခြဲခန္႔ ယင္းၿမိဳ႕၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္သုိ႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္(၂)ရက္အတြင္း ယင္းၿမိဳ႕၏ စုိးရိမ္ေရ မွတ္ေအာက္ ျပန္လည္က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ (၄)  ငဝန္ျမစ္ စိုးရိမ္ေရမွတ္၌ တည္ရွိေနမႈအေျခအေန ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္အရ ငဝန္ျမစ္ေရသည္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕တြင္ (၂)ေပခြဲခန္႔ ယင္းၿမိဳ႕၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္သုိ႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္(၅)ရက္အတြင္း (၁)ေပခန္႔ ဆက္လက္တက္လာႏုိင္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္  ဆက္လက္တည္ရွိႏုိင္ပါသည္။ (၅) အႀကံျပဳခ်က္ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဧရာဝတီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ ဒု႒ဝတီျမစ္ႏွင့္ ငဝန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးႏွင့္ ေျမနိမ့္ပုိင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳ ေနထုိင္ၾကပါရန္ႏွင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္ရာသုိ႔ ေရွာင္ရွားၾကပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
7 years Ago
Up