ျမင္ကြင္းမ်ား

July 19, 2018

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ ျမင္ကြင္းမ်ား

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံု - ျမတ္ထြဋ္   ကေလးၿမိဳ႕ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံု - မင္းရဲစစ္ႏိုင္   ေရးၿမိဳ႕ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံု - ေနမ်ဳိးထြဋ္(ေရး)   ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ဓာတ္ပံု - ခြန္ရာဇာ
4 years Ago

July 19, 2017

Up