ျပႆနာ

June 27, 2018

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာအတြက္ အလုပ္သမားတရား႐ံုးမ်ား ထူေထာင္မည္

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္သမား တရား႐ံုးေတြ ထူေထာင္သြားမယ္လို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ အလုပ္သမားတရား႐ံုးေတြ ေပၚေပါက္လာေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္က  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ဟုိတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ အားလံုး ေက်နပ္မယ့္ အေျဖတခုကိုရွာၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈရၿပီဆိုရင္ အလုပ္သမားတရား႐ံုးေတြကို ထူေထာင္ႏုိင္ေတာ့မယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမားတရား႐ံုးေတြ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေရးရာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသင့္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီး ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအားလံုး ျပည့္စံုေအာင္ ပါဝင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေထြးက ေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမားတရား႐ံုးေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပႆနာေတြကို ပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖရွင္းလာႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔  အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေမၽွာ္လင့္ေနပါတယ္။ အလုပ္သမားတရား႐ံုးေတြ တည္ေထာင္ၿပီး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ကိုးကားၿပီး လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို အလုပ္သမားသမဂၢ တာဝန္ရွိသူေတြက တုိက္တြန္းထားပါတယ္။
3 years Ago
Up