ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရာတြင္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ရန္မလုိဟု သမၼတေျပာ

July 29, 2018

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရာတြင္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ရန္မလုိဟု သမၼတေျပာ

အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးက႑တို႔မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူေတြ အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာပါတယ္။ မေန႔မနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားလႊတ္ေတာ္၊ ခ႐ိုင္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ေတြက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းျဖစ္ၿပီး အားလုံးတက္ညီလက္ညီနဲ႔ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မွပဲ တိုင္းျပည္ အျမန္ဆုံး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝၿပီး ျပည္သူလူထုလည္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မား လာမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာရာမွာ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ယႏၲရားမျဖစ္ ေစလို ပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ လုိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လုံၿခဳံမႈကိုကာကြယ္ေပးတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမွာေတာ့ ဥပေဒေတြေရးဆြဲရာမွာ ေခတ္ကာလ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြေရးဆြဲဖို႔လိုၿပီး တရားစီရင္ေရးမွာလည္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူး႒ာနႏၲရမေရြးဘဲ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ဖို႔၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားစီရင္ၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ       ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ၾကရမွာျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာမရွိေအာင္ အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး တရားဥပေဒရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ ၾကရမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အဂတိလုိက္စားတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအထိ ဖြဲ႔စည္းေနေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ Corruption Prevention Unit -CPU (အဂတိ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔) ေတြဖြဲ႔ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ စီမံေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တရားမွ်တမႈရရိွေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာဟာ ဒီမိုကေရစီ ခုိင္မာေစေရးျဖစ္သလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွပဲ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ဝေျပာစည္ပင္လာမယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up