ျပန္ၾကားေရးေျပာ

January 13, 2018

သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသူ ၉၃ ဦးကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ဟု ျပန္ၾကားေရးေျပာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ကာလအတြင္း သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသူ ၉၃ ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ကေန ဒီဇင္ဘာ ၂၂ အထိ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ကိုင္လိုသူ တေယာက္၊ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ တေယာက္၊ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွစ္ေယာက္အပါအဝင္ ထုတ္ေဝသူ ၁၁ ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း ၁၄၈၁ ေယာက္၊ ထုတ္ေဝသူ ၂၂၈၀ ေယာက္နဲ႔ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းအတြက္ ၉၃ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၃၈၅၄ ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up