ျပန္အပ္ႏွံ

July 20, 2017

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ပိုလွ်ံေငြက်ပ္သန္း ၂၂၀ ေက်ာ္ ျပန္အပ္ႏွံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ပိုလွ်ံေငြက်ပ္သန္း ၂၂၀ ေက်ာ္ ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး က ကၽြမ္းက်င္ သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း ဥပေဒနဲ႔အညီေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလကေန ဒီဇင္ဘာလထိ ၉ လအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြဟာ က်ပ္ ၆၈၂၉၂၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၄၆၂၁၄၅၁၇၆ ကိုပဲ သံုးစြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ပိုလွ်ံေငြက်ပ္ ၂၂၀၇၇၅၈၂၄ ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွာ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၆-၁၇ ႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံတာမွာလည္း ေကာ္မရွင္ရံုး၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ပင္စင္ထည့္၀င္ေငြကို တစ္လ ၅ ဒသမ ၂ သိန္းႏႈန္းနဲ႔ စုစုေပါင္း ၆၂ ဒသမ ၄ သိန္းကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္ရံုးခြဲဖြင့္ဖို႔ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေျမကြက္ေပၚမွာ ရံုးအေဆာက္အဦနဲ႔ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ အေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္ လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း ရန္ပံုေငြ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up