ျပန္လည္ၾကားနာရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္

July 26, 2017

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပန္လည္ၾကားနာရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္  

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက  ျပန္လည္ၾကားနာဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးရာမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးသက္မင္းဦးက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၅၊ ၆၆(က)နဲ႔ (ခ)တို႔ကို အာမခံေပးဖို႔ ျပ႒ာန္းတာဟာ  ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔  တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေပၚ လႊမ္းမိုးေဆာင္ ရြက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနလို႔  ျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း  ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ၆၆(ဃ) မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ပါရွိတဲ့  အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီး ကန္႔ကြက္ျခင္းနဲ႔ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း ဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ထားတာကိုေတြ႔ရၿပီး ဒီစကားရပ္ေတြဟာ  ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳၿပီး ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ မဟုတ္လို႔ ပယ္ဖ်က္ထားတာဟာ ဆီေလ်ာ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ  ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို အစားထိုး ျပင္ဆင္ထားၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူတာ၊ အသေရဖ်က္တာ၊ ေႏွာင့္ယွက္တာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ျပဳလုပ္ရင္ လို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ မူလဥပေဒမွာပါတဲ႔ အႏိုင္အထက္ျပဳတာ၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္တာ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးတာေတြကို ျဖဳတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားစြဲခံရသူအေနနဲ႔ အာမခံရရွိမွာျဖစ္သလို တဖက္တိုင္ၾကားတဲ့ သူဟာ နစ္နာသူကိုယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ခံရသူကသာ တရားစြဲဆိုရေ တာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒပါ ပုဒ္မေတြကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိတဲ႔ ပုဒ္မေတြလို႔ ျပင္ဆင္ထားျပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၆၆ (ဂ) (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၆၈ (က) တို႔ကလြဲၿပီး က်န္ျပစ္မႈေတြကို တရားစြဲဆိုရင္ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမယ္လို႔လည္း ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ေတြကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔  အသေရဖ်က္မႈေတြကေန  ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔  သတင္းမီဒီယာေတြကို တရားစြဲဆို ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစတာဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေလ့ အက်င့္ေကာင္းေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ကို အသုံးျပဳၿပီး အေရးယူအျပစ္ေပးတာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို  လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳေတြကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ မတရားမႈနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြအေပၚ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားတာကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ အလားတူ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးရဲထြဋ္၊  ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဦးေဇာ္မင္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ဦးေက်ာ္ႏိုင္၊ ဦးေဌးဦး၊ ေဒၚေနာ္ ခရစၥထြန္း၊  ဦးဥကၠာမင္း၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး၊ ဦးသန္းစိုး(ခ)သန္းစိုးနဲ႔ ဦးသိမ္းေဆြ တို႔ကလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို  ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up