ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ

May 23, 2017

ဘဏ္၂ ခု၏ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ

ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဘဏ္ ၂ ခုရဲ႕ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းေတြက ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာၿပီး FMI နဲ႔ သီလဝါရွယ္ယာေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့ အက်ဘက္မွာပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းေတြက အေျပာင္းအလဲ နည္းနည္းေတာ့ ျဖစ္လာေပမယ့္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္က တက္မလာပါဘူး။ လက္ရွိစေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္အေပၚကိုလည္း ရွယ္ယာရွင္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ မရွိပါဘူးလို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ FMI ရွယ္ယာ ၁ စုကို က်ပ္ ၁၅၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ရွယ္ယာအစုေရ ၄၉၉ စုသာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သီလဝါရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ က်ပ္ ၃၉၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ရွယ္ယာအစုေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ က်ပ္ ၉၃၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ခဲ့ဘဲ၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ က်ပ္၂၈၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up