ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္

September 1, 2017

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္မ်ား (ဓာတ္ပံု)

တပ္မေတာ္က အမႈေက်ေအးျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးၿပီးေနာက္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ဒီဗြီဘီႏွင့္ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က သီေပါၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ံုးေရွ႕မွာ ျမင္ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- ခင္မင္းေဇာ္၊ သူဇာလင္း
5 years Ago
Up