ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္

June 15, 2017

ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္

ႏွစ္ ၃၀ နီးပါးပိတ္ထားခဲ့တဲ့ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံြ (အင္းစိန္) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ GTI ကို လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံြ (အင္းစိန္) ကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအစိုးရအကူအညီနဲ႔ အႀကီးစား ျပန္လည္မြန္းမံျပင္ဆင္ၿပီး လာမယ့္စာသင္ႏွစ္အမီ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ နညး္ပညာ သက္ေမြးပညာနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ကေျပာပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းဟာဆိုရင္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ပိတ္ပစ္လိုက္ၿပီး အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အေဆာက္အဦး တခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းကေန ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ အေဆာက္အဦး ျပန္လည္မြမ္းမံဖို႔အတြက္နဲ႔ ကုန္က်မဲ့ေေငြေၾကးေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကေန သက္ေမြးပညာ ဘာသာရပ္ ငါးခုကို စတင္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ ဝင္ေငြရရွိဖို႔ နဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြမွာ ကၽြမး္က်င္လုပ္သားေတြ ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္ အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းဆိုၿပီး တန္းခြဲငါးခုနဲ႔ လာမဲ့ပညာသင္ႏွစ္က စတင္သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up