ျပည္​​ေထာင္​စုလႊတ္​​ေတာ္​ နာယကတာ၀န္ ဦးတီခြန္ျမတ္လႊဲေျပာင္းယူ | DVB