ျပည္​နယ္​ ၃ ခု၌ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ဧက ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္မည္

August 31, 2017

ျပည္​နယ္​ ၃ ခု၌ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ဧက ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္မည္

  ရွမ္း၊ခ်င္းနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ ၃ ခုမွာ အခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ဧက ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျပာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က အခုလိုေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ “ႏိုင္ငံေတာ္ စိုးရသစ္တာဝန္ယူတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ျပည္နယ္သံုးခုအတြင္း ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမဧက ၁၆၅၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြကေန ျပည္နယ္ ၃ ခုမွာ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ၁၃၄၈ ဧက ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။” ျပည္နယ္ ၃ ခုျဖစ္တဲ့ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္တို႔မွာ ကုန္းျမင့္ လယ္ယာေျမတည္ေဆာက္ေဖာ္ထုတ္ေရးကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ၃၅၅၀ ဧကအထိ အသစ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up