ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ သမၼတ႐ုံး ထုတ္ျပန္

April 30, 2016

ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ သမၼတ႐ုံး ထုတ္ျပန္

သမၼတ႐ုံးက အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဧၿပီ ၂၇ ရက္ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ဒုသမၼတ-၁၊ ဒုသမၼတ-၂ စသျဖင့္ အစဥ္လိုက္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အစိုးရအဖြဲ႔သစ္တခုတက္လာတုိင္း သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ရေလ့ရွိၿပီး အဲ့ဒီ အဂၤါစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။
6 years Ago
Up