ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္လက္တြဲရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ တိုက္တြန္း

February 3, 2016

ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္လက္တြဲရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ တိုက္တြန္း

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး မလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ၾကရမယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒သစ္ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပထမ ေန႔အစည္းအေဝး ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားမွာ  တုိက္တြန္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး အစြဲတရားကင္း ကင္းနဲ႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ သူက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက “က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံကုိ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖုိ႔၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးရရွိဖုိ႔၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးရရွိဖုိ႔ အထူးပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ တရားဥပေဒေတြ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အာဏာႀကီး ၃ ရပ္အနက္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာရရွိထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့အားေလ်ာ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဥေပဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖုိ႔၊ မလုိအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ “ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးတုိ႔ အေနနဲ႔ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲတုိ႔ကုိ မထားဘဲ ငါတုိ႔ဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သားေတြျဖစ္တယ္။ တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္တဲ့ ညီကုိေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခံယူၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးေပၚေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔ တဦးကုိတဦး ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။” ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က တင္ေျမႇာက္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးစလုံးက ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပုံေဖာ္ေဆာင္ေရးေတြကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေတြမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ေခၚယူတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ာအစည္းအေ၀းမွာလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ အမိန္႔ေတြ၊ ေၾကညာခ်က္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ညီမညီ  လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔ကိုက္မကိုက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈရွိမရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ အက်ဳံး၀င္မ၀င္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိမရွိ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀လုံျခဳံေရးနဲ႔ စိတ္လုံျခဳံေရးကို အကာအကြယ္ေပးမေပးတို႔ကို ေလ့လာစိစစ္ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကရမွာျဖစ္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလုံးမွာ အမ်ားစုအႏိုင္ရထားၿပီး အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔မနက္က ပထမဆုံးေန႔က်င္းပရာမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က  ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မန္း၀င္းခုိင္သန္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသာေအာင္ကို ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးရွိတဲ့အနက္ ၂၂၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသိမ္းက အစိုးရတာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနခိုက္မို႔ ခြင့္ပန္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ့ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္လည္း တက္ေရာက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ကရင္တုိင္းရင္းသား တဦးျဖစ္တဲ့သူ႔ကုိ အခုလုိ ႀကီးေလးတဲ့တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးစကားဆိုၿပီး တာ၀န္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ သစၥာရွိရွိေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သဘာပတိအျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ၄ မွ အမ်ဳိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦရွိ ႐ုံးခန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတာ၀န္ကို မန္း၀င္းခိုင္သန္းကို လႊဲေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက သူရဦးတင္ဦး ေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားသံရုံးေတြက သံအမတ္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ၊ အျခားပါတီဝင္/အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔  ျပည္သူလူထု သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားေတြ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ရက္တာ ရပ္နားထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြကို ဆက္လက္က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္တဲ့ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up