ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္

September 10, 2018

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္မည္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ထြက္ေပၚလာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္သြားရမယ္လို႔ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ညီလာခံ  သဘာပတိ  ပူးဇင္က်ံဳး က ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က က်င္းပတဲ့ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လတ္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္္မ်ား တတိယအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔မွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အန္စီေအမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ ကေန ထြက္ေပၚလာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။” ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏိုင္မွပဲ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု လိုလား ေတာင့္တေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ား အစည္းအေ၀း (3rd NCA-S EAO Summit) ကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ကေန ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္း အေ၀းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ (Framework for Political Dialogue) ျပန္လည္သံုးသပ္တာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြ အပါအ၀င္ NCA-S EAO ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago

August 7, 2018

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိင္း (၂) ကို  လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး ရလဒ္ျဖစ္တဲ့  အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ၂ ကို ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို သမၼတက ေပးပို႔ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ၂ ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက တင္သြင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးက႑ ၄ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ ၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ ၇ ခ်က္နဲ႔ ေျမယာက႑ ၂ ခ်က္ စုုစုုေပါင္း အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ၂ ကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကေန ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၁ အျဖစ္ ၃၇ ခ်က္ အတည္ျပဳထားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ တတိယအႀကိမ္မွာ ထပ္မံအတည္ျပဳ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ၁၄ ခ်က္နဲ႔ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ စုစုေပါင္း အခ်က္ ၅၁ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အစိတ္အပိုင္း ၁ မွာ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၄ ခ်က္နဲ႔ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၁ နဲ႔ ၂ ရရွိဖို႔အတြက္ အစိုးရအစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Photo : Union Peace Conference - 21st Century Panglong - Third Session
3 years Ago
Up