ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း

August 17, 2017

အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ကို တင္သြင္းလာတဲ့ အေကာက္ခြန္မႈနဲ႔ အခြန္အယူခံမႈေတြဟာ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ မ်ာားလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အမိန္႔ေၾကညာစာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ ျဖစ္လာဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲတင္ျပရတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ စီမံဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက “၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အခြန္အယူခံခံုအဖြဲ႔ကို တင္သြင္းလာတဲ့ အမႈေပါင္း ၁၂၃ မႈရွိၿပီး အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ၁၀၄ မႈနဲ႔ အေကာက္ခြန္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၁၉ မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈေပါင္း ၁၂၃ မႈလံုးကို ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ၄၃ မႈနဲ႔ အေကာက္ခြန္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၁၁ မႈ တို႔ကို ပလပ္ခဲ့ၿပီး အေကာက္ ခြန္အယူခံမႈ ၅၇ မႈနဲ႔ အေကာက္ခြန္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၈ မႈတို႔ကို ေရြးယူဒဏ္ေငြနဲ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ၂ မႈကို အက်ဥ္းနည္းနဲ႔ စစ္ေဆး ပလပ္ခဲ့ၿပီး အေကာက္ခြန္အယူခံမႈ ၂ မႈကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္” လို႔  ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းထိ အဆင့္ဆင့္ ေရးဆြဲျပဳစုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up