ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မီဒီယာခန္း သတင္းေထာက္မ်ား ၀င္ခြင့္ပိတ္

June 25, 2015

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံမဲမရဘဲ ရႈံးနိမ့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉ (စ) အပါအ၀င္ အေရးပါတဲ့ ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့  ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ မရဘဲ ရႈံးနိမ့္သြားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း  ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (က) နဲ႔ (ခ) အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ရယူရမွာ ေထာက္ခံမဲ ၃၈၈ မဲစီရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ဖို႔ မဲခြဲရမွာေတာ့ ၃၂၁ မဲ ရၿပီး ရႈံးနိမ့္သြားေပမယ့္  ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ကေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ခံမဲ ၅၅၆ မဲရၿပီး အႏိုင္ရသြားပါတယ္။  အလားတူ ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ) က ၃၈၆ မဲ ရၿပီး  ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ) က  ၃၈၆ မဲပဲ ေထာက္ခံမဲေတြရပါတယ္။ သမၼတရာထူးထမ္းေဆာင္ဖို႔ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကာကြယ္ေရးအျမင္ ရွိရမယ္လို႔  ျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ပုုဒ္မ ၅၉(ဃ) တခုပဲ လုုံေလာက္တဲ့ ေထာက္ခံမဲရရွိၿပီး  က်န္ ပုုဒ္မေတြ ရႈံးနိမ့္ခဲ့တာလည္း  ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆(က) မွာ  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္” ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္” လုိ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လ်ာထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကေတာ့ သားမက္နဲ႔ ေခၽြးမျဖစ္သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပင္ဆင္ေပးထားကလြဲလို႔ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းနဲ႔ သားသမီးေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ရဘူးလို႔ အရင္အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာေရးထားတာပါ။ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ေယာက္ တက္ေရာက္ၿပီး ၅၀ ခြင့္တင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ေယာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ မဲေပးခ်ိန္မွာ တပ္က ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံ ျပင္ဆင္ေရး အနိုင္ရဖို႔ အနည္းဆံုး ၄၇၅ မဲလိုေနခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၄၁၇ ပဲ ရွိေနတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုုယ္စားလွယ္ ၅၈ ေယာက္ ေထာက္ခံမွ အႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago

သတင္းသမားမ်ားကုိ တရားစြဲမႈ မီဒီယာဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေန

အစိုးရအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို တရားစြဲဆိုတာဟာ သတင္းမီဒီယာနည္း ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔က သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ သတင္းသမားေတြကို တိုက္ရိုက္တရားစြဲဆိုတာဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒပါ အခန္း ၁၁၊ နည္း ၃၅၊ နည္း ၃၆ တို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို တရားစြဲဆိုတဲ့ေနရာမွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ကို ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ တိုက္ရိုက္တရားစြဲဆိုေနတဲ့အေပၚ သတင္းစာဆရာ ဦးျမင့္ေက်ာ္က “အာဏာရွိတဲ့သူေတြက တန္းၿပီးေတာ့ တရားစြဲတယ္။ သူတို႔ကအသာစီးရယူခ်င္တယ္။ ဒါမွမ ဟုတ္ ေနာက္တစ္ခါဒါမ်ိဳးေတြမလုပ္ေအာင္ ေၾကာက္လန္႔သြားေအာင္လုပ္တဲ့ကိစၥေတြရွိပါတယ္။ ေကာင္စီက ဒါမ်ိဳးေတြမလုပ္ဖို႔ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထဲကေျပာလာတာပါ။ အဓိကက အစိုးရကိုေပါ့။ ခုဒီလတ္တေလာမွာလည္း မီဒီယာကို တန္းၿပီးတရားစြဲတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြကို အဲဒါေတြထပ္ၿပီးမလုပ္ဖို႔ ကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္တဲ့သေဘာပါပဲ”လို႔ေျပာပါတယ္။ ဇြန္ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒပါ အခန္း ၁၁၊ နည္း ၃၅၊ နည္း ၃၆ အရ သတင္းမီဒီယာသမားတဦးဟာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရင္ နစ္နာတဲ့ဌာန အဖြဲ႔အစည္း ပုဂိၢဳလ္က ရက္ ၉၀ အတြင္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ေကာင္စီက တိုင္ၾကားစာရၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို စာနယ္ဇင္းသမားေတြကို တရားစြဲဆိုမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္တခိ္်ဳ႕က လည္းေထာက္ျပေဝဖန္ၾကပါတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန ဦးႀကီးျမင့္က “သက္ဆိုင္ရာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီကလည္း အစိုး ရကို ထဲထဲ၀င္၀င္ေျပာေပးရမယ္။ သတင္းေထာက္ေတြကိုလည္း ရွင္းျပရမယ္။ အဓိက ကေတာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနနဲ႔ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း သူထုတ္ထား တဲ့ဥပေဒေတြအေပၚမွာ သူေလးစားဖို႔လိုတယ္”လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ၊ အၾကည္ညိဳပ်က္မႈ၊ တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမူေတြနဲ႔ အေရးယူေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ သတင္းေထာက္အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ကို အစိုးရက တရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ယူနတီဂ်ာနယ္နဲ႔ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ကသတင္းသမားေတြကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားသလို အလဲဗင္းသတင္းဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကိုလည္း တရားရံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားပါေသးတယ္။
6 years Ago

June 21, 2015

မီဒီယာသမားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ ဆက္ရွိေနဟု ေ၀ဖန္

သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ မရွိေသးတဲ့အျပင္ မီဒီယာသမားေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမူေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ မီဒီယာသမားေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေ၀ဖန္လိုက္ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိသတင္းမီဒီယာသမားေတြအေပၚ တရာဆြဲဆိုမႈေတြ ရွိေနတဲ့အေပၚေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒမွာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဖြဲ႔ဖို႔ကိုသာ အဓိကေဖာ္ျပထားၿပီး အခန္း ၁၀ သတင္းအခ်က္အလက္ စိစစ္ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းအခန္းမွာ သတင္းရယူရာမွာ ဥပေဒပါတာ၀န္နဲ႔ က်င့္၀တ္္ေတြ ေဖာ္ဖ်က္ျခင္း မရွိရဆိုတဲ့ အခန္းအေပၚ မီဒီယာသမားေတြက ေ၀ဖန္မႈ ရွိပါတယ္။ သတင္း မီဒီယာသမားေတြကို တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဆက္ၿပီး တရားစြဲဆိုတာေတြ ရွိေနတာဟာ အစိုးရက မီဒီယာကို ဖိႏွိပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က သံုးသပ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြရွိလာရင္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းဖို႔လိုၿပီး ညႇိႏႈိင္းလို႔မရမွသာ တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဒုဥကၠ႒ ဖုိးေသာၾကာက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ပုဂၢလိက သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳခဲ့ေပမယ့္လည္း ယူနတီဂ်ာနယ္နဲ႔ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္က သတင္းသမားေတြကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့အျပင္ လက္ရိွမွာလည္း တရားစြဲဆိုခံေနရတဲ့ သတင္းေလာကသားေတြ ရိွေနပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း အလဲဗန္းဂ်နယ္က အယ္ဒီတာ ၁၇ ဦး ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုထားပါတယ္။ အျပည့္အစုံ ရုပ္သံၾကည့္ရႈရန္
6 years Ago
More News
Up