ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၇ ရက္ေျမာက္ က်င္းပ

January 18, 2016

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၇ ရက္ေျမာက္ က်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပုံ)

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုုမွန္အစည္းအေဝး ၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ကိုု ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ ဒီကေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦမွာ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ ေမးျမန္းတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၇ ခုုကိုု သက္ဆိုုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျပန္လည္ေျဖၾကားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုုးရရဲ႕ အာမခံခ်က္ေတြ၊ ကတိေတြနဲ႔ တာဝန္ခံခ်က္ေတြ စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဒုုတိအႀကိမ္အျဖစ္ တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာကိုု လႊတ္ေတာ္ကိုု တင္ျပမွာျဖစ္သလိုု အတည္ျပဳခ်က္လည္း ရယူဖိုု႔ ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကေန ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ေပးပိုု႔လာတဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူရဲ႕ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုု ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုု တင္သြင္းလိုုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုု အသိေပးမွာျဖစ္သလိုု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိ ေပးပိုု႔လာတဲ့ ရပ္ကြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စုု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကိုု ဒုုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုုးက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္နာယကဆီ ေပးပိုု႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုု အသိေပးသြားဖိုု႔လည္း ရွိပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း  
7 years Ago
Up