ျပည္ပေႂကြးၿမီ သန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

July 24, 2018

ျပည္ပေႂကြးၿမီ သန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ပေႂကြးၿမီ သန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက အေႂကြးအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ေန႔ကျပန္လည္စတင္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက အစုိးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းတာမွာ အခုလုိ ထည့္သြင္းေျပာဆိုတာပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္ပေႂကြးၿမီအရပ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ  (သန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္) ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေႂကြးၿမီစာရင္းအရ ေပးဖို႔က်န္တဲ့ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအလုိက္မွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္၊ စက္မႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အလားတူ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆၅ သန္း ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၇ သန္းေက်ာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅ သန္းေက်ာ္၊ ပညာေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉ သန္းေက်ာ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉ သန္းေက်ာ္၊ ျပည္ထဲေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ သန္းေက်ာ္၊ သယံဇာတနဲ႔  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ သန္းေက်ာ္၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္းေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္၊ ျပန္ၾကားေရးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပေႂကြးၿမီအနည္းဆံုး ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၈ သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္း ၂၁ ခုရွိၿပီး ႏုိင္ငံ ၁၅ ႏုိင္ငံနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း ၆ ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမီရွင္ႏုိင္ငံထဲမွာ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပေႂကြးၿမီနဲ႔ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးမွာ ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
3 years Ago
Up