ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

August 4, 2018

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ က်ဴးဘားအစုိးရ ျပင္ဆင္

ျပည္ပကုမၸဏီေတြ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပိုၿပီးလြယ္ကူေစဖို႔ က်ဴးဘားအစိုးရဟာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွာ ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ ဒီဥပေဒဟာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွာ စတင္အသက္ဝင္မွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတခု အတည္ျပဳခ်က္ရတာ လြယ္ကူေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ က်ဴးဘားျပည္ပကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝန္ႀကီးဌာနအရာရွိ ဒဲဗိုရာရီဗက္ဇ္က ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြတခုတည္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မတိုးလာဘူးဆိုရင္ က်ဴးဘားအစိုးရဟာ ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြရွိလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္သြားမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ က်ဴးဘားဟာ ႏိုင္ငံ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ မိုင္းတြင္းနဲ႔ တျခားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာေအာင္  ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္း ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကေတာ့ စီမံကိန္းကို စစ္ေဆးတာနဲ႔ အတည္ျပဳခ်ေပးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေႏွးေကြးေနတယ္လို႔ ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up