ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမင့္ရန္ အစိုးရ ေျဖေလ်ာ့

August 7, 2016

ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမင့္ရန္ အစိုးရ ေျဖေလ်ာ့

ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္မွာ ျပည္တြင္းမွာလုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားကိုတင္ပို႔မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ေပးအပ္ထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြေတြျပေနတာေၾကာင့္ သြင္းကုန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမားေနတဲ့အတြက္ ပို႔ကုန္က႑ကေန ႏိုင္ငံျခားေငြေဒၚလာ အေျမာက္အျမားရရွိဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက "ျမန္မာႏိုင္ငံသားပဲတည္တည္ (စက္႐ုံကို)၊ ႏိုင္ငံျခားသားပဲတည္တည္၊ တည္ၿပီးရင္ ထြက္သမွ်ကုန္ေခ်ာေတြ အားလုံးကို ႏိုင္ငံျခားကိုပို႔မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သြင္းသမွ်ကုန္ၾကမ္းေတြ အားလုံးကို က်ေနာ္တို႔ ဂ်ဴတီဖရီးေပးပါမယ္။ သုံးႏွစ္လည္း မသတ္မွတ္ဘူး။ သူတို႔ ဆယ္ႏွစ္လုပ္ခ်င္လည္း ဆယ္ႏွစ္ေပးမယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လုပ္ခ်င္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေပးမယ္။ ႏွစ္ငါးဆယ္လုပ္ခ်င္လည္း ႏွစ္ငါးဆယ္လုံးေပးမယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကို ရာႏႈန္းျပည့္ပို႔ဖို႔၊ ပို႔တဲ့ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မယ့္စက္႐ုံေတြမွာ က်ေနာ္တို႔က အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးသြားပါမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ကုန္ၾကမ္းသြင္းခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ရရွိလာတဲ့အခါ တင္ပို႔တဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဂ်ဴတီေၾကးကို အစိုးရဘက္က ျပန္လည္အမ္းသြားမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက “တခ်ဳိ႔လုပ္ငန္းေတြက ျပည္တြင္းကို ကုန္ၾကမ္းေတြသြင္းလာတယ္။ သြင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဂ်ဴတီေဆာင္ၿပီးသြင္းရပါမယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၊ သို႔ေသာ္ အဲဒီလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက လုုပ္ရင္းကိုင္ရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေစ်းကြက္ရလာလို႔၊ သူထုတ္ထားတဲ့ပစၥည္းကို ႏိုင္ငံျခားကို ပို႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပို႔တဲ့ပစၥည္းပမာဏနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေပါ့၊ သြင္းစဥ္တုန္းက ေပးထားတဲ့ဂ်ဴတီ ျပန္အမ္းေပးပါမယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးဖို႔နဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ ျမႇင့္တင္ဖို႔ လက္ရွိအစိုးရက စက္မႈဇုန္ေတြကို ႏုိင္ငံတ၀န္းမွာ တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕ ကုုန္သြယ္မႈ ပမာဏအေျခအေနေတြကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနထုတ္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုုက္ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၉၁၃၅.၆၀၂) နဲ႔ သြင္းကုန္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၈၁၇၀.၆၆၅)၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၈၉၇၇.၀၁၅) နဲ႔ သြင္းကုန္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၈၀၄၅.၉၂၉)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၁၂၀၃.၉၅၇) နဲ႔ သြင္းကုန္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂၄၉၆၃.၄၆၄)၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၂၅၂၃.၇၁၇) နဲ႔ သြင္းကုန္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂၉၁၅၆.၈၆၃)၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၁၁၃၆.၉၄၁) နဲ႔ သြင္းကုန္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂၇၇၁၄.၈၂၆) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယားမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ကိန္းဂဏန္းေတြအရ သြင္းကုန္နဲ႔ ပို႔ကုန္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ပို႔ကုန္ပမာဏရဲ႕ ၂ ဆခန္႔ကို တင္သြင္းေနရၿပီး လိုေငြေျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈပမာဏကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ၃ ဘီလီယံေလာက္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔အတြက္  စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔က တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ေတြမွာ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာန ၉ ခု ကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိသူတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ပို႔ကုန္ပမာဏျမင့္မားေရးကို အစိုးရအဆက္ဆက္ေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းမွာ အားနည္းတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက “ပို႔ကုန္ဦးစားေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိက က်ေနာ္တို႔က ပို႔ကုန္ပို႔ရင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ေနရတယ္။ အဲဒါ ဘယ္ႏိုင္ငံမွမရွိဘူး က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ရွိတယ္။ ပါးစပ္ကပဲ ဦးစားေပးတာ၊ လက္ေတြ႔က်က် ဦးစားေပးတာ မေတြ႔ဘူး။ အိပ္စပို႔သြားတယ္ဆိုတာ သူမ်ားက ပိုက္ဆံျပန္ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ပိုက္ဆံေတာင္ ျပန္ေဆာင္ေနရတယ္။ အဲဒါကလည္း ဘယ္ႏိုင္ငံမွမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါမွားေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါကတခ်က္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ tax (အခြန္) ေတြက ေဆာင္ထားၿပီးရင္ သူတို႔ဆီမွာ ျပန္ေတာင္းရခက္တယ္။ ေဆာင္ထားၿပီးတဲ့ဟာကုိ ၀င္ေငြခြန္ ႏွစ္ကုန္ရင္ရွင္းမယ္။ ႏွစ္ကုန္လည္း ျပန္ေတာင္းလို႔မရဘူး။ အစိုးရက ၀င္ၿပီးရင္ျပန္မထြက္ေတာ့ဘူး။ ဆိုပါစို႔ဗ်ာ ဒီႏွစ္ကုန္လို႔ ျပန္မရတဲ့ပိုက္ဆံကို ေနာက္ထပ္ေဆာင္မယ့္ဟာက်ရင္ ခုႏွိမ္ေပးပါဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔က ခုႏွိမ္ေပးတာ မရွိဘူး။ အဲလိုဆိုေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြအမ်ားစုကေတာ့ အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ refund ျပန္အမ္း ဆိုတာ အစိုးရဆီမွာ မရွိဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အရင္းႏွီးနည္းပါးတဲ့ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အစိုးရက ဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္ပိုင္းမွာ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ပိုင္းေတြကတည္းက တင္ျပေဆြးေႏြးဖူးၿပီး ထူးမလာေသးဘူးလို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ “ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအုိင္မွာ ဦးေအာင္ေသာင္းက ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးေကာ္မတီမွာ က်ေနာ္တို႔ကတင္ျပတယ္၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးပါ ပါတယ္ေပါ့။ ျပည္ပလုပ္ငန္းဘဏ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေပမယ့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းဘဏ္ေတြက အဲဒီဘဏ္ေတြကို ဆက္သြယ္လို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြဆိုရင္ ဒီဘဏ္ေတြကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသလဲ။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက မိသားစုဘဏ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေငြမေခ်းႏိုင္ဘူး။ အရင္းႏွီးက နည္းတယ္။ မိသားစုလုပ္ငန္းေတြပဲ ေခ်းၾကတယ္။ ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က ေခ်းလို႔မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီဘဏ္ေတြကို ေခ်းခြင့္ေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔မေခ်းတဲ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ လယ္သမားေတြ ေငြေခ်းတာတို႔၊ အိပ္စပို႔သမားေတြ ေငြေခ်းတာလုပ္ခြင့္ေပးပါဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြထိခိုက္မွာစိုးလို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူးတဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ကေျပာတယ္။ ျပည္တြင္းဘဏ္ ဆယ္ဘဏ္ေက်ာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္နဲ႔ ဘယ္ဟာက အေရးႀကီးလဲလို႔။ အဲဒါေတာ့ သူတို႔မေျဖဘူး။ ဦးေအာင္ေသာင္းလက္ထက္ေပါ့ဗ်ာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာေျပာၾကတာ။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္
6 years Ago
Up