ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

December 16, 2015

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခုႏွစ္ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏဟာ အရင္ႏွစ္ထက္ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏက ေဒၚလာသန္း ၁၈၃၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၉၂၀၀ ေက်ာ္ရိွခဲ့တာေၾကာင့္၊ ဒီပမာဏႏွစ္ခု ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အခုဘ႑ာႏွစ္က ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေန အဓိက ကုန္သြယ္ေနၿပီး၊ ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွပါတယ္။ အဲဒီ့ ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္းရဲ႕ ထက္ဝက္ခန္႔ကေတာ့ အာရွနဲ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူတို႔နဲ႔လည္း အဓိကကုန္သြယ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာင္ကုိရီယားႏုိင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္က ဌာနတခု ျဖစ္လာမယ့္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
7 years Ago
Up