ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏

October 7, 2017

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑အေၾကာင္း စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Yangon Book Plaza မွာ ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ က်င္းပေနပါတယ္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို Info Digest Journal က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်။ ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းက အႀကီးတန္းသုေတသနအရာရွိ မၿငိမ္းသီရိေဆြနဲ႔ Info Digest Journal က အယ္ဒီတာ ဦးဟန္ေဇာ္တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းနဲ႔အဆိုေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္တင္ျပခြင့္ မရေသးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရေသးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းက အႀကီးတန္းသုေတသနအရာရွိ မၿငိမ္းသီရိေဆြကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံမွာ ေရွ႕ေနာက္မညီမွ်တာေတြကို ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးသြားၿပီး စီးပြားေရးက႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကမွ ေဆြးေႏြးထိတို႔ၾကတာ မရွိေသးဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။
4 years Ago
Up