ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီ

January 9, 2019

ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Maurel & Prom ေရနံကုမၸဏီဟာ ဗင္နီဇြဲလားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္လုိ႔ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏိီ PDVSA က ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ Maurel & Prom ကုမၸဏီဟာ Royal Dutch Shell ကုမၸဏီဆိီကေန ရွယ္ယာဝယ္ယူေရး  ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေပးေခ်ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေရနံတုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရး ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔ ကုမၸဏီက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာတုနး္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီတုိ႔ အတူပူးေပါငး္ၿပီး လိတ္ခ္မာရာကိုင္ဘုိမွာ ေရနံတုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ PDVSA ဥကၠ႒က သမၼတ အိမ္ေတာ္ကေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရနံတြငး္ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တေန႔ကို ေရနံစည္ ၁၅,၅၀၀ ဝနး္က်င္ ထုတ္လုပ္တယ္လို႔ Maurel & Prom ကုမၸဏီက ေျပာၾကားပါတယ္။
4 years Ago
Up