ျပင္သစ္အားကစားဝန္ႀကီး

September 5, 2018

ျပင္သစ္အားကစားဝန္ႀကီး ရာထူးကႏုတ္ထြက္

ျပင္သစ္အားကစားဝန္ႀကီး လူဟာဖလီဆယ္ဟာ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ပုဂၢိဳလ္ေရး အေၾကာငး္ျပခ်က္နဲ႔ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ လူႀကိဳက္မ်ား ဝန္ႀကီးေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ လူဟာဖလီဆယ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ့္ကိစၥ မတိုင္ခင္ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္တယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့့တာပါ။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ဖလီဆယ္က သူ႔အေနနဲ႔ သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ သစၥာရိွ အဖြဲ႔ဝင္တဦး အေနနဲ႔ ဆက္လက္ရိွေနမယ္လုိ႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကလည္း ျပင္သစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမး္ေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ေက်နပ္မႈမရိွတာေၾကာင့္  ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up