ျပင္သစ္ဝန္ႀကီး

July 25, 2019

ငါးဖမ္းခြင့္ မပိတ္ပင္ရန္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ကို ျပင္သစ္ဝန္ႀကီး သတိေပး

ၿဗိတိန္ေရပုိင္နက္ထဲမွာ ျပင္သစ္ငါးဖမ္းသမားေတြကုိ ငါးဖမ္းခြင့္ မပိတ္ပင္ဖုိ႔ ျပင္သစ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး ဒီဒီေယး ဂီယမ္က ေရြးေကာက္ခံ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္ကုိ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္အေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကေန ဘာသေဘာတူညီခ်က္မွ မရဘဲ ႏုတ္ထြက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ၿဗိတိန္ေရပုိင္နက္ထဲကုိ အီးယူသေဘၤာေတြ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိသလုိ ၿဗိတိန္သေဘၤာေတြဟာလည္း အီးယူေရပုိင္နက္ထဲကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ဘရက္ဇစ္အေရး ႐ိုက္ခတ္မႈဟာ  ျပင္သစ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ ကိစၥတခု ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ၿဗိတိန္ေရပုိင္နက္ထဲကုိ တျခား အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြ ဝင္ခြင့္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြက ျပင္သစ္ငါးဖမ္းသမားေတြနဲ႔ ၿဗိတိန္ ငါးဖမ္းသမားေတြအၾကား ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈေတြ အရွိန္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လကလည္း ေနာ္မန္ဒီကမ္း႐ိုးတန္း ပင္လယ္ျပင္မွာ  ျပင္သစ္သေဘၤာေတြဟာ ၿဗိတိန္ပုိက္ခ်သေဘၤာေတြကုိ ဝင္တုိက္မိခဲ့ပါေသးတယ္။
3 years Ago
Up