ျပင္သစ္ပညာေရး

June 12, 2015

ျပင္သစ္ေက်ာင္းဆရာမ်ား ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္ကို ဆႏၵျပ

ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ပါရီရဲ႕ လမ္းေတြေပၚမွာ ဆရာေတြက ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားဘဲ တင္းခံေနမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေပမယ့္ ျပင္သစ္သမၼတက ေရွ႕ဆက္ တြန္းအားေပးခ်င္ေနတာပါ။ သင္ၾကားေရး ရင္းျမစ္ေတြကို ပိုသင့္ေတာ္ေအာင္ သံုးစြဲတာ ေသခ်ာေစေရးနဲ႔ ေရေပၚဆီဝါဒကို တန္ျပန္ေရး ပံုစံထုတ္ထားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္ အတုိက္အခံေတြ လက္ဝဲယိမ္းေတြနဲ႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔ကပါ ေဝဖန္တာကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဆရာမ်ားသမဂၢ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေရာ္လန္ ဟူးဘတ္က အစိုးရဟာ ဆရာေတြ စိုးရိမ္မႈကို နားမေထာင္ဘဲ ခုခံမႈေတြရွိလ်က္နဲ႔ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဖိအားေပးေနခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ “အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာေတြက ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက မွတ္စုေရးထားဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္တာမဟုတ္ဘဲ ကိစၥရပ္ေတြကို ေျပာင္းလဲေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔အေပၚ ဝန္ႀကီးက ခ်မွတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အေျခခံကိုသာ အဲလို အေျခမခံေစခ်င္တာပါ။” လို႔ ေရာ္လန္ ဟူးဘတ္က ေျပာပါတယ္။ အကဲခတ္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္း ပါရမီပါတဲ့ တပည့္ေတြ လူနည္းစုရဲ႕ လတ္တေလာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီ၊ လက္တင္နဲ႔ ဂရိတို႔ကလာတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြ ေဝးလြင့္သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ ဂ်ာမန္ဘာသာသင္ဆရာ ဂ်ဴလီ ဘဒ္နာကေတာ့ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အတူတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းေတြအရ သမၼတ ဖရန္ဆြား ေဟာ္လန္ဒီ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာ ၂ ေယာက္မွာ တေယာက္က အားေပးမႈ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး လူအမ်ားအျပားကေတာ့ လက္ယာစြန္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦးက ဆြယ္တဲ့ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျပသထားပါတယ္။
6 years Ago
Up