ျပကြက္ျဖင့္ လွည့္လည္ျပသ

March 31, 2018

ခရစ္ေတာ္ မကြယ္လြန္မီ ခံစားရသည့္ေ၀ဒနာကို သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပကြက္ျဖင့္ လွည့္လည္ျပသ

  ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံ၊ ဂန္တီဂြါၿမိဳ႕မွာ ခရစ္ေတာ္ မကြယ္လြန္မီ ခံစားရတဲ့ေ၀ဒနာကို ေဖာ္ျပတဲ့ ဘာသာေရးသ႐ုပ္ေဖာ္ ျပကြက္တခုကို Holy Thursday ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂြါတီမာလာဟာ အီစတာပြဲေတာ္တစ္ေလွ်ာက္ ဘာသာေရးစီးတန္း လွည့္လည္တာေတြ ျပဳလုပ္မႈအမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ မတ္လ ၂၉ ရက္ Holy Thursday ေန႔မွာေတာ့ ဂန္တီဂြါရာၿမိဳ႕ခံ ၁၀၀ ေက်ာ္ဟာ ၁၅၄၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပဳလုပ္လာတဲ့ ခရစ္ေတာ္ မကြယ္လြန္မီ ခံစားရတဲ့ေ၀ဒနာကို ေဖာ္ျပဖုိ႔ ဘာသာေရး သ႐ုပ္ေဖာ္ျပကြက္ကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခရမ္းေရာင္၀တ္ထားတဲ့ တင္ဆက္သူေတြဟာ အလွျပယာဥ္ေပၚမွာ လက္၀ါးကပ္တိုင္နဲ႔အတူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕႐ုပ္တုကို တင္ၿပီး လွည့္လည္ၾကပါတယ္။ ဒီအလွတင္ယာဥ္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္အတိအက်ကို မသိႏိုင္ေပမယ့္ ဘာသာေရး တီးကြက္ေတြနဲ႔အညီ အလွျပယာဥ္ လႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ လူ ၁၀၀ အထိ အသံုးျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ တန္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအထိ ရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။ အခုလို စီတနး္ လွည့္လည္ပြဲဟာ ကတ္သလစ္႐ိုးရာနဲ႔ မာယာယဥ္ေက်းမႈယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ေပါင္းစည္းကာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကားစင္တင္ ကြပ္မ်က္ရတာနဲ႔ ျပန္လည္ထေျမာက္မႈကို က်င္းပတဲ့ အီစတာပြဲေတာ္ အစလည္းျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up