ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

January 16, 2016

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေနာက္ဆံုုးေန႔ (ဓာတ္ပံု)

ပထအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ပဥၥမေန႔အခမ္းအနားကိုု ေနျပည္ေတာ္ MICC II ခန္းမမွာ ဒီကေန႔ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ညီလာခံမွာ အဓိကထားေဆြးေႏြးတဲ့ က႑ငါးခုုထဲက က႑အလိုုက္ျပဳစုုထားတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုု အစုုအဖြဲ႔ (၇) ခုုမွာ ကိုုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ညီလာခံကိုု ဖတ္ၾကား တင္သြင္းသြားမွာပါ။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုု အဆိုုျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူမွာပါ။ ညေနပိုုင္းမွာေတာ့ အဲဒီ ေဆြးေႏြးမႈစုုစည္းခ်က္ေတြကိုု ညီလာခံကုုိယ္စား ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုုတိယ ဥကၠ႒ ၃ဦးမွ ႏိုုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစိုုင္းေမာက္ခမ္းကိုု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကိုု အဓိကထားေဆြးေႏြးတာပါ။ သတင္းဓာတ္ပံုု - ေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း
7 years Ago
Up