ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္

January 29, 2019

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္တကၠသိုလ္ကို သင္ယူသူကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရေရး ေဆာင္ရြက္ေန

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္နဲ႔ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တက္ေရာက္လိုတဲ့ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္အညီ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ထားရွိေရး ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ပညာေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ မေန႔ကက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ က်ိဳက္မေရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္က အေျခခံပညာ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲရမွတ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္တာေၾကာင့္ အေျခခံပညာကေလးေတြရဲ႕ လက္ေတြ႔ဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေနတဲ့အေပၚ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ပညာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက “တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၄ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ သင္ယူလိုသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္တကၠသိုလ္ကို သင္ယူသူကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ျဖင့္သာ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တက္ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္အညီ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ထားရွိေရး ဟုျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။” ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးမႈကို လက္ရွိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ႏွင့္အညီ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ဝင္ခြင့္စစ္ေဆးတာ၊ လူေတြ႔စစ္ေဆးတာ၊ အခ်ိဳ႕အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္ေတြက ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေဒသေတြအတြက္ က်ား/မ အခ်ိဳးညီမၽွမႈအတြက္ Quota စနစ္နဲ႔ သတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Open University နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ပိုမိုဆက္ႏႊယ္ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတြကို အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြ သင္ၾကားသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေရးအတြက္လည္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေတြအရ အေျခခံပညာက႑မွာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားရဲ႕ လက္ေတြ႔ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေရးနဲ႔ တစ္သက္တာ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရွိအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
4 years Ago
Up