ေႂကြးၿမီအေျခအေနကို ေမးျမန္းႏိုင္

February 7, 2017

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေႂကြးၿမီအေျခအေနကို ေမးျမန္းႏိုင္

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြအလိုက္ အေႂကြးတင္ရွိေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလိုပါက ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္တယ္လုိ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက  ေျပာပါတယ္။ ''ျပည္ပေႂကြးၿမီးစာရင္းမွာ ထပ္မံရယူေသာ ေခ်းေငြေတြ၊ ျပန္လည္ေပးဆက္ေနၿပီး အရင္း၊ အတိုးေတြေၾကာင္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေႂကြးၿမီေတြမွာ ၀န္ႀကီးဌာန တခုခ်င္းအလုိက္ လက္ေအာက္ခံဌာန အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိလိုတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း သိရွိႏိုင္ပါတယ္" ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘဲြ႔အမတ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ေမးျမန္းတဲ႔ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူရတဲ့ ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ရက္ေန႔ရွိ  ၀န္ႀကီးဌာနတခုခ်င္းစီရဲ႕ ရရန္ရွိတဲ့ ေႂကြးၿမီေတြနဲ႔ ေပးရန္ရွိတဲ့ ေႂကြးၿမီေတြအေျခအေနကို အမ်ားသိရွိႏိုိင္ေရး ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - ေအာင္ဆန္းဦး
6 years Ago
Up