ေျမျမႇဳပ္ပုိင္း

August 14, 2015

ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းသတိထားရန္ ယူနီဆက္ဖ္ထုတ္ျပန္

ေရေဘးဒဏ္သင့္ေဒသက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေပါက္ကြဲေစႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေတြ႔ရွိရင္ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားဖို႔ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာက အေရးႀကီးသတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ “ေရႀကီးျခင္းနဲ႔ ေျမၿပဳိျခင္းေတြေၾကာင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနဲ႔ ေပါက္ကြဲေစတတ္တဲ့ပစၥည္းေတြဟာ ေနရာေရြ႕သြားေလ့ရွိၿပီး ေပါက္ကြဲေစႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ ေရျမဳပ္သြားသည့္တုိင္ အႏၱရာယ္ရွိဆဲျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔  အေရးႀကီးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုၿပီး ဒီသတင္းစကားကို ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို ျဖန္႔ေ၀ၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up