ေျမသိမ္းစိစစ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေနဟု ေဝဖန္

February 1, 2018

အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျမသိမ္းခဲ့သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျမသိမ္းစိစစ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေနဟု ေဝဖန္

မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ Orchid Hotel မွာ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အစုိးရအဆက္ဆက္မွာ ေျမသိမ္းခဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္က ေျမသိမ္းစိစစ္ေကာ္မတီေတြထဲမွာ ပါေနၿပီး စြန္႔လႊတ္ေျမေတြကိုလည္း မူလလယ္ယာေျမရွင္ေတြ ျပန္ရႏိုင္ဖို႔ မေသခ်ာတဲ့ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔  ဒို႔ေျမအဖြဲ႔က ကိုစည္သူက ေျပာပါတယ္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို  ေျမသိမ္း ယာသိမ္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြဆီနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ေတြအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကိုလည္း ေပးပို႔သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ၁၂ ဖြဲ႔ကေန အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေရးသား ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။
4 years Ago
Up