ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ဟု ဒုသမၼတေျပာ

October 2, 2018

ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ဟု ဒုသမၼတေျပာ

ေျမယာျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒတခု ျပ႒ာန္းဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဆုိင္ရာဖုိရမ္မွာ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာတာပါ။ အစုိးရက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေျမေတြမွာ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္တဲ့ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြ ႀကံဳေနရတာ၊ ေျမဧရိယာက်ယ္ျပန္႔စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမေပးႏုိင္တာ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဟာ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔သလို ဥပေဒေတြ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိတာ၊ အဂတိတရားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနတာ၊ ေျမအသံုး ခ်မႈ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြ ႀကိဳတင္ေရးဆြဲမႈ အားနည္းတာ၊ ေျမသယံဇာတ အခ်က္အလက္နဲ႔ ေျမပံုေတြ တိက်မွန္ကန္မႈ မရွိတာစတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လက္ရွိဥပေဒေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မယ့္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔ ဒီဥပေဒေတြကို လႊမ္းၿခံဳတဲ့ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္"လို႔ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဆုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးနဲ႔ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာဥပေဒေတြ သဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေျမပံုစနစ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ေျမအသံုးခ်မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား အႀကံေပးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ သစ္ေတာေျမေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္တဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၃ သန္းရွိ ၿပီး ေျမဧကစုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သန္းရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up