ေျမမူ၀ါဒ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႀကီးမားသည့္ျပႆနာျဖစ္၍ အေသခ်ာျပန္စိစစ္ရမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

September 2, 2018

ေျမမူ၀ါဒ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႀကီးမားသည့္ျပႆနာျဖစ္၍ အေသခ်ာျပန္စိစစ္ရမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ေျမရဲ႕မူဝါဒေတြခ်မွတ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့ ျပႆနာရပ္တခုျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စိစစ္ရမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ မေန႔က ရန္ကုန္မွာလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ စုေပါင္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္တဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က႑ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ အလြန္အင္မတန္ အေရးႀကီးလို႔ ေျမေတြကို စနစ္တက်သတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အခုဖြဲ႔စည္းမယ့္ ေကာ္မတီဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ေျမဟာ ရႈပ္ေထြးမႈေတြထဲမွာ ေတာ္ေတာ့္ကိုႀကီးမားတဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဟာ ရန္ကုန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန ဥပေဒေတြ မူဝါဒေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္လာတဲ့ အေျခအေနမွာ ေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီကို ျပည္ေထာင္စုမွာ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၂)က တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြလည္း အဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္လာပါတယ္။ တျခား ပါဝင္မယ့္သူေတြကေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ အျပင္က သူေတြပါ ထည့္ရမယ္ဆိုေတာ့ အားလံုးကို အသိေပးၿပီး ထည့္ခ်င္တယ္” လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရလည္း ေျမစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အားလံုးတိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္သလို ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ရမယ့္သူေတြအျပင္ တျခားစိတ္ဝင္စားသူေတြကိုလည္း စာရင္းရယူမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဒီမွာပါဝင္ရမယ့္သူေတြအားလံုးကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဘယ္ေနရာေတာ့ ဘာအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပအသစ္ေတြ၊ တဖက္မွာရွိေနတဲ့ အသံုးမက်တဲ့ လယ္ယာေတြနဲ႔ ထြက္ရွိမႈနည္းေနတဲ့ေျမေတြကို ေျမတန္ဖိုးကို ပိုတန္ဖိုးရွိေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ထားထားခဲ့ရမွာနဲ႔ Green Area ေတြနဲ႔၊ သစ္ေတာဧရိယာေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ကိုလည္း ေျမစီမံမႈေကာ္မတီေတြကေန ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။
3 years Ago
Up