ေျဖဆိုခဲ့

December 9, 2017

အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦး အေဝးသင္တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကေန ၂၉ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပတဲ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲမွာ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္က အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦး စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ တတိယႏွစ္ ၁ ဦး၊ ပထဝီဝင္ ဒုတိယႏွစ္ ၂ ဦး၊ ျမန္မာစာ ဒုတိယႏွစ္ ၁ ဦး၊ ျမန္မာစာ ပထမႏွစ္ ၆ ဦး၊ သမိုင္း ပထမႏွစ္ ၂ ဦး၊ ဒႆနိက ပထမႏွစ္ ၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးတို႔ဟာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း စာစစ္ဌာန၊ ေထာင္တြင္းကဇာတ္႐ုံ (K4) မွာ ေျဖဆိုၿပီးစီးခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။
5 years Ago
Up