ေျပာင္းလဲေနသည့္

July 14, 2018

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆ဝ ဝင္ တအိတ္ကို ၄၂၆ဝဝ  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၁ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္သြားပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ အေဟာင္း  တအိတ္ကို ၄ဝဝဝဝ ကေန ၄၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅ဝဝ  က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၆ဝဝ  က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီ အေဟာင္းက တအိတ္ကို ၄၆၆ဝဝ   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၃ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္ သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၃၅ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၃၁ဝဝ  က်ပ္ ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇ ဒသမ ၂၅ ပိႆာ ဝင္ တအိတ္ကို ၆၅ဝဝဝ ကေန ၆၆ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃ဝဝဝ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၆၄၅ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၅ဝဝ  က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာ ဝင္ တအိတ္ကို ၁၃ဝဝဝဝ ကေန ၁၅၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၃၈ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၄ဝဝဝ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပန္းႏွမ္းက တအိတ္ကို ၅၃ဝဝဝ ကေန ၅၄ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာလည္း တအိတ္ကို ၄၉၅ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၄၅ဝဝ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၄၂၅ ကေန ၅၁၅ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၁ဝ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၄ဝဝ ကေန ၅၂၅ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်း အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ တပိႆာကို ၁ဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA
5 years Ago
Up