ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား

May 17, 2017

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၂ေသာင္း ေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို ၉သိန္း ၇ေသာင္းက်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၆သိန္း ၇ေသာင္း ၉ေထာင္က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ေငြ က်ပ္ ၈ ေထာင္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ (ျမစ္သား) ၾကက္သြန္နီ(ျမစ္သား) အမ်ိဳးအစားက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၆၀၀ ကေန ၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၄၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ င႐ုတ္ရွည္ င႐ုတ္ရွည္က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၀ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲပုတ္ (ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆ေသာင္း ၁ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေဈးက ၃၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာ ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံနီက ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂၂၇၅ က်ပ္ကေန ၂၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ စိန္တလံုး သရက္သီး မူဆယ္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ စိန္တလံုး အိတ္စြပ္ သရက္သီးက ဒီေန႔မွာ ၁၆ ကီလို ၁ ျခင္းကို ေငြက်ပ္ ၅ေထာင္ေက်ာ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းကေတာ့ ၁ ျခင္းကို ၁ေသာင္း ၄ေထာင့္ ၄ရာကေန ၁ေသာင္း ၇ေထာင့္ ၃ရာ ေဈး ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA
5 years Ago

May 16, 2017

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

စိန္တလံုး သရက္သီး မူဆယ္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ စိန္တလံုး အိတ္စြပ္သရက္သီးက ဒီေန႔မွာ ၁၆ ကီလို ၁ ျခင္းကို ေငြက်ပ္ ၅ေထာင္ေက်ာ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ျခင္းကို ၁ေသာင္း ၄ေထာင္ ၄ရာ ကေန ၁ေသာင္း ၇ေထာင့္ ၃ရာက်ပ္ ေဈးရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၂ေသာင္း ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို ၉သိန္း ၇ေသာင္း ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၆သိန္း ၇ေသာင္း ၉ေထာင္က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ေငြ က်ပ္ ၈ေထာင္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ(ျမစ္သား) ၾကက္သြန္နီ(ျမစ္သား) အမ်ိဳးအစားက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၆၀၀ ကေန ၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၄၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေဈးက ၃၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ င႐ုတ္ရွည္ င႐ုတ္ရွည္က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၀ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲပုတ္ (ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆ေသာင္း ၁ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာ ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံနီက ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂၂၇၅ က်ပ္ကေန ၂၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA
5 years Ago
More News
Up