ေျပစာတြင္

April 7, 2018

ေျပစာတြင္ အခြန္တံဆိပ္မကပ္ေၾကာင္း သတင္းေပးသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

  ေျပစာေတြမွာ အခြန္တံဆိပ္မကပ္တာကို သတင္းေပးမယ္ဆိုရင္ ဆုေၾကးခ်ီးျမႇင့္မယ္လို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက မေန႔က ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာပါတယ္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္တဲ့ ကုန္စည္ဝယ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ယူတာေတြအတြက္ ေျပစာ မေပးတာ၊ ေျပစာေပၚမွာ အခြန္တံဆိပ္ မကပ္ေပးတာကို တိုင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘယ္အခြန္႐ံုးမွာ မဆို အခြန္တံဆိပ္ မကပ္တာ၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မကပ္ထားတဲ့ ေျပစာမူရင္း၊ ေျပစာ ထုတ္မေပးဘူးဆိုရင္ ထုတ္မေပးတာကို ခိုင္ခိုင္လံုလံု တင္ျပႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆုေငြထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္ၾကားသူရဲ႕ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴကို တင္ျပရမွာ ျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးသူဟာ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ အစိုးရကိစၥကလြဲၿပီး ထုတ္ေဖာ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ခ်ီးျမႇင့္မယ့္ ဆုေၾကးပမာဏကေတာ့ ပ်က္ကြက္တဲ့ အခြန္နဲ႔ အႀကိမ္ေရေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂ ေသာင္းကေန ၁ သိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကုန္စည္ဝယ္ယူတာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြရယူတာအတြက္ ဝယ္ယူသူ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူေတြက ကုန္သြယ္ခြန္ေပးေဆာင္ေနရတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီအခြန္ေတြကို ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြကို က်သင့္ေငြနဲ႔အတူ ေပးေခ်ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပစာေပးခ်ိန္မွာ ကုန္သြယ္ခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ပါ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ကပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up