ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္အတြက္ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံ ၃၂ ဦး ေခၚယူ၊ ႐ုပ္ဆင္တူသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ | DVB