ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

May 18, 2017

ထုိင္းေရာက္ျမန္မာကေလးမ်ား အေျခခံပညာသင္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာကေလးေတြအေနနဲ႔ အေျခခံပညာသင္ယူျခငး္ အစီစဥ္ တက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီလုိ႔ ခ်င္းမုိင္- ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္႐ံုးက ေၾကညာပါတယ္။ သူငယ္တန္း တက္ေရာက္သင္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအေနနဲ႔ အခုႏွစ္ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသက္အေထာက္အထားအျဖစ္ ေမြးစာရင္းမိတၱဴ သုိမဟုတ္ ပုံစံ (က) ပါ၀င္ရမယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ တျခားအတန္းေတြအတြက္လည္း ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အျမင့္ဆုံးေအာင္ခဲ့တဲ့ အတန္း အေထာက္အထားအျဖစ္ ေအာင္လက္မွတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ တင္ျပရမယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ေနထုိင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား၊ မိဘႏွစ္ဦးလုံး သုိ႔မဟုတ္ တဦးဟာ ထုိင္ႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ေနထုိင္ေၾကာင္း သက္တမ္းရွိ သာမန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ဗီဇာနဲ႔ (work permit) ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူအေနနဲ႔ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ံုးမွာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံရယူၿပီး ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ံုး ခ်င္မုိင္ၿမိဳ႕ကုိ ေမ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေပးပုိ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရည္တုိးတက္မႈ မွတ္တမ္းနဲ႔ လအလုိက္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အကဲျဖစ္မွတ္တမ္း မူရင္းေတြ တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္း၀င္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပထမႏွစ္၀က္၊ ဒုတိယႏွစ္၀က္ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲေတြ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေအာင္ျမင္မႈ ရွိမွသာ ေအာင္စာရင္းကုိ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-ဘန္ေကာက္ပို႔စ္
4 years Ago
Up