ေလ်ာ့နည္း ေတာင္းခံ

February 1, 2017

စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့နည္း ေတာင္းခံ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ကို အရင္ ၂ ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေတာင္းခံလိုက္ပါတယ္။ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံလိုက္ၿပီး ဒီပမာဏဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေငြက်ပ္ သန္း ၈၆ သန္းခန္႔ ေလွ်ာ့ၿပီး ေတာင္းခံခဲ့တာလို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒု၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျပာပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရသံုးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြေတြ တင္ျပရင္း ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့တာပါ။ “ရေငြ စုစုေပါင္း ၇၃ ဒသမ ၁၁၁ ဘီလီယံ၊ သံုးေငြ စုစုေပါင္း ၂၉၀၅ ဒသမ ၁၉၅ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ၈၆ ဒသမ ၅၃၃ ဘီလီယံ  ေလ်ာ့နည္းေတာင္းခံထားပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံမွုဟာ ယခင္ ၂ ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာကို ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ရဲ႕  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ နီးပါး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့နည္း ေတာင္းခံခဲ့သလို တျခားတဖက္မွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စစ္တပ္က ရေငြလည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္ ရဟတ္ယာဥ္ ငွားရမ္းခေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္း ရရွိျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ုံမွ ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္း၊ တပ္မေတာ္ဖိနပ္စက္ရံုမွ ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး E 1 ခ်န္နယ္ ငွားရမ္းခေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရေငြ ေလ်ာ့နည္းသြားတာလို႔ ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။
4 years Ago
Up