ေလ်ာ့နည္းေရးေဆြးေႏြး (သတင္းဓာတ္ပံု)

October 12, 2017

စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးေဆြးေႏြး (သတင္းဓာတ္ပံု)

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကေန ထြက္ရွိတဲ့ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ကစၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းထိမ္းေရး ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိႏိုင္ေရး၊ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ေရဆိုး သန္႔စင္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ရရွိေရး၊ ကုန္ထုတ္စက္႐ံုေတြကေန ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ ၂ရက္ၾကာ ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အရက္ခ်က္စက္႐ံု တာဝန္ရွိေသူေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up